ICS 13.340.10

ČSN

EN 17092-1

 

83 2780

Září 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů –
Část 1: Zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-02-28 se spolu s ČSN EN 17092-2 (83 2780) ze září 2020, ČSN EN 17092-3 (83 2780) ze září 2020, ČSN EN 17092-4 (83 2780) ze září 2020, ČSN EN 17092-5 (83 2780) ze září 2020
a ČSN EN 17092-6 (83 2780) ze září 2020 nahrazují ČSN EN 13595-1 (83 2780) z dubna 2003,
ČSN EN 13595-2 (83 2780) z dubna 2003, ČSN EN 13595-3 (83 2780) z dubna 2003
a ČSN EN 13595-4 (83 2780) z dubna 2003, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz