ICS 01.040.13; 13.340.30

ČSN

EN ISO 16972

 

83 2202

Září 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Slovník a grafické značky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 132 (83 2202) z ledna 2000.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz