ICS 93.080.20

ČSN

EN 12697-19

 

73 6160

Září 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 19: Propustnost zkušebního tělesa

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-19 (73 6160) z října 2012.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz