ICS 13.110; 75.180.10

ČSN

EN ISO 20321

 

45 3002

Září 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Bezpečnost strojů – Výtahy s pohonem

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz