ICS 27.070  

ČSN

EN IEC 62282- 8-101

 

33 6000

Září 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technologie palivových článků –
Část 8-101: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu – Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz