ICS 47.020.10; 47.060

ČSN

EN 17361

 

32 2776

Září 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plavidla vnitrozemské plavby – Vnější žebříky

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz