ICS 49.140

ČSN

EN 16603-50-12

 

31 0540

Září 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kosmické inženýrství – SpaceWire – Spojení, uzly, směrovače a sítě

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz