ICS 49.025.15

ČSN

EN 2960

 

31 2122

Září 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Žáruvzdorná slitina niklu (Ni-P101HT) – Tvářená za studena a zpracovaná rozpouštěcím žíháním –
Tyče pro výrobu spojovacích součástí – 3 mm ≤ D ≤ 50 mm

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz