ICS 49.025.99

ČSN

EN 4245

 

31 2157

Září 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Žáruvzdorná  slitina FE-PM1708 –
Přetavená elektrickým obloukem ve vakuu – Po kování –
Přířezy pro kování – De ≤ 300 mm

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz