ICS 49.025.05

ČSN

EN 4264

 

31 2158

Září 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Žáruvzdorná slitina X4NiCrMoTi43-13 –
Po kování – Přířezy pro kování – a nebo D ≤ 200 mm

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz