ICS 49.025.05

ČSN

EN 4570

 

31 2169

Září 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika –  Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 – Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním – Výkovky – De ≤ 100 mm

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz