ICS 13.220.50; 91.080.13

ČSN

EN 13381-10

 

73 0858

Červenec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků –
Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz