ICS 11.040.01; 11.160; 49.020

ČSN

EN 13718-2+A1

 

84 2120

Říjen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení –
Letecké ambulance –
Část 2: Provozní a technické požadavky na letecké ambulance

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13718-2 (84 2120) ze září 2015.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz