ICS 55.100

ČSN

EN ISO 12822

 

77 1018

Říjen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Skleněné obaly – Korunková ústí 26 H 126 – Rozměry

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14635 (77 1018) z prosince 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz