ICS 91.010.99; 91.060.50

ČSN

EN 17213

 

74 6050

Říjen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Okna a dveře – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla
pro produktovou kategorii pro okna a vnitřní dveře

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz