ICS 71.040.10; 91.140.30

ČSN P

CEN/TS 17441

 

70 4271

Říjen 2020

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Laboratorní instalace – Větrací systémy v laboratořích

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz