ICS 87.040

ČSN

EN 927-7

 

67 2010

Říjen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo
ve vnějším prostředí –
Část 7: Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 16359 (67 2012) z prosince 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz