ICS 87.060.10

ČSN

EN ISO 3262-1

 

67 1300

Říjen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plniva – Specifikace a zkušební metody –
Část 1: Úvod a obecné zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3262-1 (67 1300) z července 1999.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz