ICS 83.180

ČSN

EN ISO 17178

 

66 8638

Říjen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lepidla – Lepidla pro lepení parket na podklad –
Zkušební metody a minimální požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14293 (66 8638) z února 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz