ICS 75.200

ČSN

EN ISO 20088-2

 

38 6660

Říjen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití –
Část 2: Vystavení výparu

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz