ICS 11.040.01

ČSN

EN IEC 60601-2-31 ed. 3

 

36 4801

Říjen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnické elektrické přístroje –
Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-04-03 se nahrazuje ČSN EN 60601-2-31 ed. 2 (36 4801) z března 2009,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz