ICS 45.060.01

ČSN

EN 15227

 

28 0321

Říjen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Požadavky na odolnost skříní železničních vozidel proti nárazu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15227+A1 (28 0321) z června 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz