ICS 45.040

ČSN

EN 15611

 

28 4056

Říjen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Brzdění – Reléové ventily

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15611+A1 (28 4056) z května 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz