ICS 13.030.40

ČSN

EN 840-5

 

26 9381

Říjen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci –
Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 840-5 (26 9381) z července 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz