ICS 23.060.50

ČSN

EN 16767

 

13 4030

Říjen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové armatury – Kovové zpětné armatury

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16767 (13 4030) z listopadu 2016.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz