ICS 35.240.60; 43.040.15

ČSN P

CEN/TS 13149-9

 

01 8233

Listopad 2020

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Veřejná přeprava osob – Systémy řízení a sestavování jízdních řádů – Část 9: Služba určování času

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz