ICS 31.220.10

ČSN

EN IEC 61076-8-102

 

35 4621

Říjen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení – Požadavky na výrobek –
Část 8-102: Napájecí konektory – Předmětová specifikace pro konektory se dvěma nebo třemi napájecími kontakty a dvěma datovými kontakty, stíněné a hermetické s plastovým krytem pro jmenovitý proud 150 A

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz