ICS 23.040.70

ČSN

EN 13766+A1

 

63 5445

Listopad 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice
s koncovkami pro rozvod LPG a LNG – Specifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13766 (63 5445) z června 2019.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz