ICS 67.100.10

ČSN

EN ISO 21424

 

57 0548

Prosinec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých – Stanovení minerálů a stopových prvků – Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

 

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz