ICS 27.070

ČSN

EN IEC 62282-2-100

 

33 6000

Prosinec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technologie palivových článků –
Část 2-100: Moduly palivových článků – Bezpečnost

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-06-11 se nahrazuje ČSN EN 62282-2 ed. 2 (33 6000) z prosince 2012,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz