ICS 45.040

ČSN P

CEN/TS 13103-2

 

28 0513

Prosinec 2020

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky –
Část 2: Konstrukční metoda pro nápravy s vnitřními ložiskovými čepy

 

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz