ICS 27.140

ČSN

EN IEC 63132-3

 

08 5011

Listopad 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů –
Část 3: Vertikální Francisova turbína nebo čerpadlová turbína

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz