ICS 23.060.01

ČSN

EN 13175+A1

 

07 8465

Prosinec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení a příslušenství na LPG – Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13175 (07 8465) z října 2019.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz