ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 15004-1

 

19 5000

Červen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oftalmologické přístroje – Základní požadavky a zkušební metody –
Část 1: Obecné požadavky použitelné na všechny oftalmologické přístroje

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15004-1 (19 5000) z července 2009.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz