ICS 13.340.20

ČSN

EN 352-3
ed. 2

 

83 2121

Červen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chrániče sluchu – Obecné požadavky –
Část 3: Mušlové chrániče připevněné k prostředkům na ochranu hlavy a/nebo na ochranu obličeje

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-11-30 se nahrazuje ČSN EN 352-3 (83 2121) z června 2003,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz