ICS 91.060.50

ČSN

EN 12604+A1

 

74 7018

Červenec 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vrata – Mechanické vlastnosti – Požadavky a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12604 (74 7018) z ledna 2019.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz