ICS 67.260

ČSN

EN 1672-2

 

51 2000

Červenec 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potravinářské stroje – Základní pojmy –
Část 2: Hygienické a čisticí požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1672-2+A1 (51 2000) ze září 2009.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz