ICS 23.040.20

ČSN P

CEN/TS 12007-6

 

38 6413

Červenec 2021

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně –
Část 6: Specifické požadavky pro neměkčený polyamid (PA-U)

 

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz