ICS 23.040.80

ČSN

EN 1514-2+A1

 

13 1550

Srpen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Příruby a přírubové spoje – Těsnění pro příruby s označením PN –
Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1514-2 (13 1550) ze srpna 2015.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz