ICS 23.040.60; 23.040.80

ČSN

EN 14772

 

13 1552

Srpen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Příruby a přírubové spoje – Kontrola a zkoušení těsnění v souladu
se soubory norem EN 1514 a EN 12560 v rámci prokazování kvality

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14772 (13 1552) ze srpna 2005.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz