ICS 49.060

ČSN

EN 3475-512

 

31 1725

Září 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kabely pro letecké použití – Zkušební metody –
Část 512: Trvanlivost ohybu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3475-512 (31 1725) z ledna 2003.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz