ICS 11.040.60

ČSN

EN IEC 60601-2-1 ed. 3

 

36 4801

Září 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnické elektrické přístroje –
Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost
a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících
v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-07-16 se nahrazuje ČSN EN 60601-2-1 ed. 2 (36 4801) z června 2016,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz