ICS 27.120.30

ČSN

EN ISO 9161

 

40 4061

Září 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Prášek oxidu uraničitého – Stanovení zdánlivé hustoty a sypné hustoty

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz