ICS 13.280; 27.120.30

ČSN

EN ISO 12807

 

40 4319

Září 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečná přeprava radioaktivních materiálů – Testování úniků ze zásilek

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz