ICS 91.060.50

ČSN

EN 14501

 

74 6074

Září 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Clony a okenice – Tepelná a zraková pohoda – Funkční charakteristiky
a klasifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14501 (74 6074) z března 2006.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz