ICS 91.060.50

ČSN

EN 17372

 

74 7042

Říjen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pohony pro elektricky ovládané dveře s automatickým zavíráním – Požadavky a zkušební metody

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz