ICS 87.060.10

ČSN

EN ISO 3262-19

 

67 1300

Říjen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plniva nátěrových hmot – Specifikace a metody zkoušení –
Část 19: Srážený oxid křemičitý

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3262-19 (67 1300) z ledna 2001.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz