ICS 21.060.10; 21.060.20; 23.040.60

ČSN

EN 1515-4

 

13 1501

Říjen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice –
Část 4: Výběr šroubů pro zařízení podléhající směrnici
pro tlaková zařízení 2014/68/EU

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1515-4 (13 1501) z července 2010.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz