ICS 23.040.10; 77.140.75

ČSN

EN 10216-5

 

42 0261

Listopad 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely –
Technické dodací podmínky –
Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10216-5 (42 0261) z července 2014.

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz