ICS 91.060.10

ČSN

EN 16758

 

74 7211

Listopad 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lehké obvodové pláště – Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem – Zkušební metoda a požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16758 (74 7211) z června 2017.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz